Publiek prinsengrachtconcert
Hoofd content

Besluiten

De NPO-organisatie is het bestuursorgaan van de publieke omroep. De Raad van Bestuur is op grond van deze wettelijke taak onder meer verantwoordelijk voor de zendtijdindeling, programmacoördinatie en het bevorderen van de samenwerking en coördinatie tussen omroepen.


Programmeringsstatuut

De NPO vindt het belangrijk dat programmamedewerkers en redacties goed geïnformeerd worden over de achtergronden van programmatische keuzes. Wat zijn de overwegingen bij een jaarplan? Waarom is een plaatsingsbesluit genomen? Daarom hebben wij in overleg met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) een Programmeringsstatuut opgesteld. Hiermee sluiten wij ook aan de wens van de Tweede kamer die bij de behandeling van de Mediawet de wens uitsprak dat de NPO meer transparantie zou betrachten rondom haar besluitvorming.

In het programmeringsstatuut staat hoe NPO de programmamedewerkers van de omroepen informeert over de achtergronden van het programmeringsbeleid. Ook beschrijft het Statuut hoe de programmering van de NPO in de praktijk tot stand komt en hoe de rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van NPO en de omroepen zijn verdeeld. Op deze pagina kun je meer lezen over het Programmeringsstatuut en vind je een samenvatting van het Concessiebeleidsplan en het Coördinatiereglement.


Nevenactiviteiten


Per omroepvereniging
vindt u hier nevenactiviteiten
vanaf 2009

Onder de fusie-omroepen
vindt u ook de nevenactiviteiten
van deze omroepen afzonderlijk
van voor de fusie
 
EO AVROTROS
MAX BNN-VARA
NOS KRO-NCRV
NTR
VPRO  
Omroepen gezamenlijk                              Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

Besluiten die de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep heeft genomen op verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur zijn hieronder te downloaden.

Wanneer bij het besluit op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur meer dan tien pagina’s aan documenten wordt gepubliceerd, zijn deze niet aan het besluit gehecht. U kunt deze documenten opvragen bij:

NPO
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 26444
1202JJ Hilversum 

Daarbij wijzen wij u graag op het besluit van de NPO van 19 april 2011 over de nadere invulling Wet Openbaarheid van Bestuur.