NPO Vlaggen
Hoofd content

Organisatie

Het NPO-fonds is 1 januari 2017 gestart. Voor het bureau van het NPO-fonds zijn werkzaam:

Hanneke Bouwsema - algemeen secretaris 
Email: hanneke.bouwsema@npo.nl
Tel: 035-6773328

Kaisa Kriek - secretaris
Email: kaisa.kriek@npo.nl
Tel: 035-6773760

Annelie Loos - management assistent
Email: annelie.loos@npo.nl
Tel: 035-6773798 (ma-di-do-vr)

Christel Rienks - financieel adviseur
Email: crienks@npo.nl
Tel: 035-6772227 (ma-di-woe)


NPO fonds logo RGB 1200dpi 25procentBezoekadres
Bart de Graaffweg 2
1217 ZL Hilversum

Postadres
Postbus 26444
1202 JJ Hilversum

Algemeen e-mailadres (voor het indienen van aanvragen)
npofonds@npo.nl

Beeldmateriaal
Het logo van het NPO-fonds kun je hier downloaden


Doelstelling

Het NPO-fonds is onderdeel van de NPO en dient ter stimulering van hoogwaardig drama, talentontwikkeling en documentaires bij de publieke omroep via radio, televisie en – mits gekoppeld aan een radio- of televisieprogramma – internet. De NPO reserveert hiervoor vanaf 2017 binnen eigen budget 16,6 miljoen euro. De besluitvorming gebeurt door de raad van bestuur van de NPO op basis van een onafhankelijke advisering over aanvragen. De beoordeling van de begrotingen gebeurt door het bureau NPO-fonds.
Alleen landelijke publieke omroepen kunnen aanvragen indienen bij het fonds.


Criteria

Het fonds verstrekt budgetten ten bate van de ontwikkeling en productie van veelbelovende programmaprojecten. Het gaat hierbij om bijzondere culturele producties, die in overwegende mate van Nederlandse origine zijn en die een hoogwaardig artistiek gehalte hebben.

 • Onder bijzonder wordt verstaan dat het project niet behoort tot het reguliere aanbod; aanbod dat niet in het algemeen al gemaakt wordt en met 'geld op schema' tot stand komt of tot stand behoort te komen.

 • Onder culturele producties wordt verstaan programma’s van culturele aard. Het gaat daarbij in ieder geval om: (radio-)documentaires, (radio-)docudrama, drama, cabaret, volksmuziek, jazz, klassieke muziek, theater en ballet. Reportages, registraties, show- en praatprogramma’s, quizzen en dergelijke vallen hier niet onder.

 • Of een programma in voldoende mate van Nederlandse origine is valt af te leiden uit de personen en elementen die de kwaliteit van het programma bepalen, zoals de scenarist, de websitedesigner, de regisseur en/of de uitvoerend of creatief producent, en bijvoorbeeld hoe een onderwerp inhoudelijk is uitgewerkt in het plan. Daarnaast is de taal een belangrijk criterium. Het verhaal, de locatie en de achtergrond van de karakters kunnen aanleiding zijn om af te wijken van de regel dat bij dramaproducties meer dan de helft van het gesproken woord Nederlands dient te zijn.

 • Hoogwaardig artistiek gehalte: Of van een project kan worden verwacht dat het van hoogwaardig artistiek gehalte is hangt samen met de kwaliteit en de originaliteit van het ingediende plan. Bij televisieprojecten is visuele vormgeving en filmische vertaling van het plan mede bepalend. Ook het trackrecord van de makers en producenten speelt een rol, evenals de verwachtingen die aanvrager en NPO hebben van jong en nieuw talent. Speciaal bij drama gaat het om de kwaliteit van het ingediende scenario, de kracht en structuur van het verhaal, de opbouw en de kwaliteit van de dialogen, de visualisatie en de casting. Ook  trackrecords van de teams worden meegewogen. Bij documentaires zijn in het bijzonder de structuur en de vormgeving van belang. En indien relevant, ook de interactieve mogelijkheden.


Commissies

Er zijn drie onafhankelijke adviescommissies benoemd voor DramaDocumentaire en Radio.

Leden Commissie Drama

 • Ivan Barbosa
 • Marnie Blok
 • Erik de Bruyn
 • Jaap Peter Enderlé
 • Marijn van der Jagt
 • Miryam van Lier
 • Lucio Messercola
 • Esther Wouda

Leden Commissie Documentaire

 • Catherine van Campen
 • Peter Delpeut
 • Gülsah Dogan
 • Wessel van der Hammen
 • Aliona van der Horst
 • Hester Overmars
 • Patrick Schonewille
 • Stella van Voorst

Leden Commissie Radio

 • Carolyn Birdsall
 • Ditteke Mensink
 • Maya Schepers
 • Rick Steggerda
 • Fatos Vladi
 • Dirk van Weelden

Reserveleden Commissies*

Drama:
Jacqueline Epskamp, Jenny Mijnhijmer, Peter Römer, Dick Tuinder, Charlotte van Weede
Documentaire: Menno Boerema, Marjoleine Boonstra, Astrid Bussink, Sabine König, Nordin Lasfar
Radio: Maartje Duin, Lotte van Gaalen, Tjitske Mussche

* Er wordt een beroep op reserveleden gedaan op moment dat te weinig vaste commissieleden voor een bepaalde vergadering beschikbaar zijn.