Header logo langer
Hoofd content

Ombudsman

De ombudsman draagt per 1 januari 2017 bij aan hoge kwalitatieve en journalistieke standaarden bij de publieke omroep. De ombudsman geeft alle omroepen en organisaties die via de NPO uitzenden, gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies over hun journalistieke programma’s.


Privacy

prive terrein bord “Drie Nederlanders vermist in Zuid-Turkije”, zo luidden eind juli de eerste berichten in diverse media. Maar snel volgden, ook bij de NOS, artikelen en items met volledige namen (en foto’s) van het drietal. Het leidde tot verontwaardiging bij sommige lezers en kijkers. En al eerder kreeg de ombudsman vragen over het recht op privacy van personen in het nieuws. De ombudsman vroeg de hoofdredactie van de NOS naar eventuele richtlijnen en keek naar gebruiken over de grens. Wanneer noem je voluit iemands naam en waarom doe je dat soms ook niet? Het is delicaat en maatwerk, elke keer weer.

Lees de uitspraak van de ombudsman hier.


Klimaatklacht

Gletsjer, header foto Twee organisaties klagen bij de hoofdredactie van het NOS-Journaal dat de NOS op tendentieuze en partijdige wijze bericht over klimaatverandering en duurzaamheid. In een mailwisseling legt de hoofdredactie uit dat de NOS geen stelling neemt, maar verslag doet van nieuwsgebeurtenissen die voor het grote publiek relevant zijn. Daarop melden de klagers zich bij de ombudsman. Is hier – volgens klagers in strijd met de wettelijke taak van de NOS – sprake van eenzijdige en tendentieuze alarmistische berichtgeving? De ombudsman constateert dat de NOS in het klimaatdossier zeker keuzes maakt, maar vindt deze te billijken. 

Lees de uitspraak van de ombudsman hier.

Wederhoor in Politicologica?

Haarlem gemeentehuis Een aflevering van de HUMAN-serie Politicologica onderzoekt hoe transparant D66 is wanneer het integriteitskwesties binnen de partij zelf betreft.

Een van de voorbeelden is het optreden van de partijleiding in een zaak rond een afgetreden Haarlemse wethouder. Er wordt óver maar niet mét de wethouder gesproken. Deze vraagt waarom niet en dient een klacht in bij de ombudsman. Was wederhoor hier op zijn plaats geweest?

Lees de uitspraak van de ombudsman hier.


Perstribune: een gesprek met de ombudsman.

Klik hier om naar dit interview te luisteren op NPO Radio 1 in een uitzending van omroep MAX.


Fout gemaakt, wat nu?

Een klager meldt zich bij de ombudsman omdat hij in een radioprogramma een foute bewering hoort. De ombudsman stuurt de klacht door naar het programma en de hoofdredactie antwoordt de klager per kerende post. Ja, er is een fout gemaakt, maar voor rectificatie in dezelfde uitzending op hetzelfde tijdstip – zoals de klager de ombudsman vraagt – ziet de hoofdredactie in dit geval geen aanleiding.

Klager is het daar niet mee eens en vraagt de ombudsman alsnog om een uitspraak over de originele klacht. De ombudsman legt uit wat zij wél en níet doet.

Klik hier om verder te lezen.


Ombudswerk is 'work in progress'

Definitiekwesties, een genot voor wie graag scherp slijpt. Maar als je aan de slag wilt nogal eens een kiezel in de schoen. De recent benoemde ombudsman voor de journalistieke producties van de publieke omroepen loopt er ook tegen aan.

"We weten toch allemaal wel wat journalistiek is, dus laat me maar aan het werk gaan,” denk ik dan. Maar zo makkelijk kom ik er niet mee weg. Want waarover kan die ombudsman haar licht laten schijnen? Wat valt er eigenlijk onder 'de journalistiek' binnen het publieke bestel? Lees verder.


Terugkijken op de verkiezingen

ANP-49291567 - Blauwe stoelen Tweede KamerDe kiezers hadden nog niet eens gesproken of kijkers en luisteraars riepen dat de ombudsman de verslaggeving over de campagne en de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart moest onderzoeken. Er was te veel van dit of te weinig van dat in de vele programma’s die de publieke omroepen aan de verkiezingsstrijd hadden besteed. 

In een serie columns bekijkt de ombudsman diverse aspecten van de honderden uren tv- en radio en de vele content op omroepsites en sociale media die tijdens de campagne aan de politiek besteed werden. Deze zijn hier te lezen.


Procedure bij klachten

De ombudsman volgt en onderzoekt de journalistieke uitingen van de Nederlandse Publieke Omroep. En de ombudsman onderzoekt en behandelt klachten van het publiek hierover. 

Als u vindt dat een journalistiek programma niet volgens de journalistieke normen van de publieke omroep heeft gehandeld, kunt u daarover een klacht indienen bij de ombudsman. 

Hoe u dat doet, leest u hier.
Uitspraken

Wie is de ombudsman?

Margo Smit Margo Smit is benoemd tot ombudsman van de Nederlandse Publieke Omroep.

Smit: “Als ombudsman wil ik een brug zijn tussen de mensen voor wie de nieuws-, actualiteiten- en opinievormende programma’s van de publieke omroep gemaakt worden en de mensen die ze maken. Terechte kritiek maakt de journalistiek beter, fouten vragen om correctie en uitleg over het tot stand komen van 

journalistieke producties 

kan leiden tot meer inzicht, begrip en zelfreflectie.”

Lees hier verder.


In de media

Iedereen mag meepraten over de adviezen en de uitspraken van de ombudsman. De ombudsman is te bereiken via het volgende mailadres: ombudsman@npo.nl.

De exacte bevoegdheden van de ombudsman vindt u in dit statuut.

De journalistieke code waar alle redacteuren van de publieke omroep aan gebonden zijn, vindt u hier.

Andere klachtenorganisaties staan hier vermeld.