2017 - NPO - credits Jan Willem van Hofwegen - 011-2
Hoofd content

Beleid & Verantwoording

Als publieke instelling, gefinancierd uit publieke middelen, vinden wij het belangrijk om verantwoording aan het publiek af te leggen over onze ambities en plannen, hoe wij die proberen te realiseren en hoe wij de daarvoor beschikbare middelen inzetten.

Eén keer per vijf jaar schrijven wij een concessiebeleidsplan. In dit plan beschrijven wij voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) onze ambities en doelen voor de komende periode. Op basis van het concessiebeleidsplan wordt met het Ministerie van OCW voor vijf jaar een prestatieovereenkomst gesloten. Dit is eigenlijk onze werkafspraak met het Ministerie. Dit is wat we gaan doen!

Vervolgens vragen we elk jaar op basis van het concessiebeleidsplan ons budget aan via de zogenoemde meerjarenbegroting. Deze begroting bevat de belangrijkste doelen die in het komende begrotingsjaar een speciale of nieuwe inspanning vereisen.

In de terugblik beschrijven wij jaarlijks of we de doelen en ambities zoals we die in het concessiebeleidsplan hebben gesteld, hebben behaald en waarom wel of niet.

In het jaarverslag lees je wat de NPO-organisatie het afgelopen jaar heeft gedaan, wat we hebben bereikt en wat dat gekost heeft. Alle omroepen maken daarnaast hun eigen jaarverslag en publiceren die op hun websites.

Daarnaast publiceren wij in 2017 voor het eerst een verslag over de maatschappelijke waarde van de publieke omroep. Die waarde is soms zo vanzelfsprekend, dat we haar niet eens herkennen. Daarom hebben we haar in kaart gebracht. Lees en zie er meer over op www.npomaatschappelijkewaarde.nl.