Over NPO

2Doc: Hedy d'Ancona - Het Persoonlijke is Politiek

In Hedy d’Ancona: Het Persoonlijke is Politiek staat het werk en leven van de 85-jarige Hedy d’Ancona centraal.
D’Ancona zette zich vanaf de late jaren zestig in voor de vrouwenbeweging, richtte Man Vrouw Maatschappij op, en feministisch maandblad Opzij. Later ging ze voor de PvdA de politiek in - ze werkte als staatssecretaris, minister en EU-parlementariër. Hedy d’Ancona: Het Persoonlijke is Politiek is niet alleen een film over haar leven, maar meer een documentaire over de onderwerpen waar D’Ancona zich altijd voor heeft hard gemaakt: vrouwenrechten, het recht op zelfbeschikking en op een waardig levenseinde. Door interviews met D’Ancona te verweven met personages die zich vandaag de dag inzetten voor deze thema’s - onder meer abortusactiviste Eva de Goeij en PvdA-wethouder Marjolein Moorman - laten de makers zien hoe relevant ze nog altijd zijn. Hierdoor ontstijgt de documentaire het particuliere verhaal van D’Ancona en laat de film zien hoezeer haar ideeën nog altijd relevant zijn, en het bevechten waard.

3 oktober 2022, 20.25 uur op NPO 2

Meer info: www.human.nl/hedydancona
Contact: pers@human.nl / Jessica Zoghary